Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Całkowita wartość projektu 3 239 010,02 zł

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 498 926,58 zł

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost dostępu do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno o 50 miejsc przedszkolnych. Projekt zakłada zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych w wyniku rozbudowy szkoły publicznej w miejscowości Lachowo. Poprawa jakości życia dotyczy zarówno dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną w nowopowstałych miejscach oraz dorosłych (głównie rodziców), którzy dzięki wzrostowi liczby miejsc w przedszkolach uzyskają szansę na większą aktywność zawodową oraz nauczycieli, którzy uzyskają szansę na realizację edukacji przedszkolnej w komfortowych warunkach. Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy zarówno miejscowości Lachowo jak i całej Gminy Kolno (dzieci, ich rodzice, nauczyciele wychowania przedszkolnego) bez względu na wiek, płeć, itp.