Od 2008 r. Gmina Kolno ma własny herb, flagę, banner i pieczęć, a od  2009 r. własny sztandar. Symbole te mogą być używane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi określonymi w stosownych uchwałach Rady Gminy Kolno.

HERB

Herb Gminy Kolno przedstawia w polu czerwonym na wzgórzu zielonym palisadę z bramą złotą. Symbolika herbu odwołuje się do etymologii nazwy gminy i stąd jest tzw. "herbem mówiącym".  Nazwa Kolno pochodzi od wyrazu kół (pal), i oznacza "miejsce na wzgórzu otoczone palami". Komisja Heraldyczna pozytywnie opiniując projekt herbu zwróciła uwagę na uzasadnione i trafne "odwołanie się w herbach samorządowych do figur urobionych od nazw  miast, współcześnie także gmin". Komisja oceniająca podkreśliła dobry poziom  plastyczny projektu herbu, oraz jego prostotę i wyrazistość. Umieszczenie w herbie częstokołu na wzgórzu, z brama pełniącą funkcję bramy wjazdowej  i strażnicy zarazem to nawiązanie nie tylko do nazwy, ale też historii Gminy. Na naszym terenie w okolicach Czerwonego oraz wsi Truszki Zalesie  są pozostałości po wczesnośredniowiecznych grodziskach.

FLAGA I BANNER

 

Flaga Gminy Kolno to kolejny zewnętrzny znak rozpoznawczy gminy i symbol wspólnoty samorządowej. Flaga gminy współtworzy wystrój sali obrad Rady Gminy, gabinetu Wójta i Przewodniczącego Rady. Może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku, a jeśli pozostaje dłużej musi być dobrze oświetlona. Nie może dotykać podłoża i nie należy wieszać jej w dni deszczowe i przy wyjątkowo silnym wietrze. Banner jest odmiana flagi służącą do wieszania w pionie. Barwy flagi i banneru zostały wywiedzione z herbu, a jego umieszczenie na fladze i bannerze pozwoli na odróżnienie od flag w podobnych barwach.(załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/117/08 z dnia 29 maja 2008 r.

PIECZĘĆ GMINY

Dysponentem pieczęci jest Wójt Gminy. Odcisk pieczęci służy do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów wydawanych przez władze samorządowe gminy.

SZTANDAR GMINY

Zgodnie z Uchwalą Rady Gminy nr XXIX/206/09 z dnia 20 listopada 2009 r. sztandar Gminy jest używany podczas uroczystości państwowych, gminnych i miejskich, a także podczas uroczystości sesji Rady Gminy Kolno. Sztandarowi towarzyszy zawsze trzyosobowy poczet. Sztandarowi oddawana jest cześć w sposób przewidziany dla flagi państwowej i ma on zawsze pierwszeństwo przed innymi sztandarami. Na uroczystościach sztandar może być obecny wyłącznie na polecenie Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy. Wizerunek sztandaru oraz treść dewizy "Dla Boga, Ojczyzny i Społeczności" w celach handlowych lub reklamowych może być wykorzystywana wyłącznie za zgoda Wójta.