Borkowo

- Historyczny układ przestrzenny wsi

- Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy  z 1932 roku. Nr rej.  – A-57./28.04.1980

- Plebania mur. 1918 r.

- Cmentarz rzymskokatolicki

 

Czerwone

- Grodzisko wczesnośredniowieczne zwane „Górą”  Nr rej. A -144/23.11.1967

 

 

Stary Gromadzyn

- kapliczka z okresu II wojny światowej –  zamordowanych 24 mieszkańców wsi 21 lipca 1944 r.

 

Janowo

- Historyczny układ przestrzenny wsi

- Wiatrak „Holender”

 

Kolimagi

- Cmentarz z okresu II wojny światowej nr rej. A - 447/30.12.1992 – cmentarz na planie prostokąta o pow. Ok. 015 ha otoczony ogrodzeniem ze słupków kamiennych łączonych żeliwem. Na cmentarzu pochowana jest ludność żydowska pomordowana w latach 1941 – 1943 przez Niemców

 

Kosssaki

- Cmentarz z okresu I wojny światowej nr rej. A- 540/10.01.1990 – cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1915 roku w liczbie 246. Położony po prawej stronie drogi z Kolna do Grabowa na niewielkim wzgórzu porośniętym lasem. Cmentarz na planie kwadratu, w formie dwuschodkowego kopca otoczonego rowem i walem. W centralnej części obelisk z kamieni polnych zwieńczony pozostałością metalowego krzyża

 

Kumelsk

- Kaplica mur. 1885 r.

 

Lachowo

- Historyczny układ przestrzenny wsi

- Zespół kościoła paraf pod wezwaniem NMP:

Kościół mur 1874 – 1878 – Nr rej. A-68/28.04.1980.

Dzwonnica mur k. XIX w.  Nr rej.  A- 68/28.04.1980

Plebania mur 1920 r.

- Cmentarz rzymskokatolicki  nr rej. A-320/31.08.1987

Na wartość zabytkową cmentarza składają się: kompozycja przestrzenna z układem alej i kwater, architektura cmentarza: mur ogrodzeniowy, kamienny z bramą z II poł. XIX w.  oraz nagrobki i krzyże żeliwne powstałe do 1925 r. (najstarsze to nagrobki: Wojciecha Święszkowskiego zm. 1848 r., Jakuba Danowskiego, zm. 1855 r. i Franciszka Janczewskiego zm. 1886 r.)

kaplica cmentarna – Nr rej A-320/31.08.1987 wzniesiona w 1818 r.

- zespół dworsko – parkowy  nr rej A-70/29.04.1980:

Dwór mur. K. XIX w Nr rej. A-224/12.03.1986

Stajnia kam. k. XIX w.

Chlewnia, mur. k. XIX w.

Stodoła, kam. k. XIX w.

Spichlerz mur., k. XIX w.

Park XIX-XX w. – Nr rej. A-70/29.04.1980

Ogrodzenie, mur., k. XIX w.

 

Łosewo

- Zespół kościoła paraf.pPod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego:

Kościół mur., 1840 e. nr rej. A-517/15.11.1994

- mogiły z okresu II wojny światowej na cmentarzu rzymskokatolickim nr rej. A-138/31.08.1987

- cmentarz z okresu I wojny światowej nr rej. A-265/06.03.1987 – cmentarz na planie prostokąta, otoczony walem ziemnym, układ wewnętrzny regularny – mogiły pojedyncze i zbiorowe. Miejsce spoczynku  żołnierzy poległych w 1915 r.

 

Truszki Zalesie

- Grodzisko wczesnośredniowieczne nr rej. A-178/04.04.1988 – badane wnikliwie przez  zespół archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Prace wykopaliskowe rozpoczęto w 1985 roku, a poprzedzono je badaniami powierzchniowymi w 1984 – 1985 r. Ostatnio badania prowadzone były w 2011 r.

 

Wincenta

- Historyczny układ przestrzenny wsi

- Dawny Urząd Celny, mur. L. 20-30 XX w., nr rej. A-390/11.08.1989 – Ten murowany budynek stanowi materialne świadectwo historycznego przebiegu pn. granicy Mazowsza wytyczonej w poł. XIV  w. i utrzymanej do 1939 r.

- Cmentarz z okresu II wojny światowej (jeńców radzieckich) nr rej. A-434/30.12.1991Cmentarz na palnie zbliżonym do prostokąta, gdzie pochowanych jest ok. 12 000 osób  pomordowanych w latach 1942-44. W części środkowej usytuowany jest kamienno – betonowy pomnik z

 

Zaskrodzie

- oficyna, mur. K. XIX w.

 

Betonowe schrony bojowe:

- Borkowo – zespół schronów bojowych (ok. 3) 1940 – 41

- Wzdłuż drogi Gromadzyn – Tyszki – zespół schronów bojowych (ok. 14) 1940 – 41 r.

- Wzdłuż drogi Kolno – Łabno – zespół schronów bojowych (ok. 10 ), 1940 – 41 r.

- Kozioł – Punkt oporu (3 obiekty) 1940 r.