NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(obowiązująca od 1 marca 2019 roku)

Do pobrania TUTAJ