Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolno niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne – Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Czartorii gm. Miastkowo.