Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości