Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolno - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. Kolejowa 4A,  18-500 Kolno