Rok

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

Poziom osiągnięty przez Gminę Kolno

2012

10%

4,3%

2013

12%

18,25%

2014

14%

20,99%

2015

16%

22,65%

2016

18%

25,17%

2017

20%

24,12%

2018

30%

31,12%

2019

40%

40,64%

2020

50%

37,51%