UCHWAŁA NR XLVI/299/22 RADY GMINY KOLNO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Treść uchwały TUTAJ