Radni gminy Kolno UchwałĄ Nr XVII/126/20 z dnia 27 maja 2020 r. przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Treść uchwały TUTAJ