Radni gminy Kolno UchwałĄ Nr XXX/188/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Treść uchwały TUTAJ