b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_narodowe.jpg

- 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przyszło nam świętować w czasie pandemii,  więc zamiast gminnych obchodów, mamy dziś kilkuosobową delegację, która w imieniu własnym  i mieszkańców Gminy Kolno składa hołd wszystkim obrońcom Ojczyzny, dziękuję Wam za ten ważny gest – powiedział  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno do zgromadzonych pod pomnikiem w Czerwonem. –  Naszym patriotycznym obowiązkiem jest pamiętać o historii Polski, oddawać hołd żołnierzom walczącym o niepodległą Polskę, cenić wywalczoną wolność, ale też codzienną odpowiedzialną postawą i rzetelną pracą dawać świadectwo troski o teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny, bo każde pokolenie ma wyzwania, którym musi sprostać i bitwy, które musi wygrać. Dziś cały świat toczy walkę z epidemią koronawirusa, więc zadaniem każdego z nas  jest przede wszystkim troska o zdrowie własne i innych oraz pomoc tym, którzy jej potrzebują.

 

11 listopada kwiaty i znicze pod pomnikiem ku czci obrońców Ojczyzny poległych na polu chwały pod wodzą Józefa Piłsudskiego w latach 1918 – 1920 złożyli w Czerwonem: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, radny Tadeusz Połomski, Grzegorz Okurowski - radny i sołtys Czerwonego, Teresa Skrodzka Dyrektor GBP w Czerwonem, Agnieszka Duda dyrektor GOPS w Kolnie, Stanisław Szymańczyk Dyrektor ZOPO w Kolnie, Jacek Bagiński Dyrektor SP w Czerwonem, Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK, Krystyna Banach prezes Stowarzyszenia KaFCuki i Barbara Siwik z Zespołu Ludowego Czerwieniacy oraz Łukasz Słapiński prezes OSP w Czerwonem.