b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_sesja23.jpg

W trakcie piątkowej ( 11 grudnia) sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli trzy uchwały. XXIII sesja odbyła się na Sali konferencyjnej w Czerwonem. Obrady prowadził Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno.

 

Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z ostatniej sesji, informację z prac między sesjami przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

W trakcie XXIII sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r.

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pozoru zmienia z Miastem Kolno.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą m.in. następujące opłaty:

- miesięczna stawka opłaty za  zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 69 zł za jednego mieszkańca

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1zł miesięcznie za jednego mieszkańca

-stawka opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

1) worek 120l – w wysokości 18,00zł;

2) worek 240l – w wysokości 35,00 zł;

3) pojemnik 1100 l – w wysokości 58,00zł;

4) pojemnik 7000 l-w wysokości 360,00zł.

- stawka opłaty podwyższonej za pojemnik/worek o określonej pojemności, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) worek 120 l – w wysokości 36,00zł;

2) worek 240 l –w wysokości 70,00zł;

3) pojemnik 1100 l –w wysokości 116,00 zł;

4) pojemnik 7000 l – w wysokości 720,00zł.

Treść uchwały dostępna jest TUTAJ

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kolno dotyczy zgody na przejęcie od miasta Kolno części zadania publicznego dotyczącego publicznego transportu zbiorowego, w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Kolno i Miasta Kolno, w zakresie komunikacji zbiorowej, polegającej na przewozie osób na linii Kolno – Gietki – Kolno w granicach administracyjnych gminy Kolno i miasta Kolno.

Na zakończenie sesji Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno złożył radnym świąteczne życzenia.