b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_wszebory.jpg

Wzmocnienie brzegów zbiornika wodnego we Wszeborach to zadanie w ramach  funduszu sołeckiego zaplanowane na 2020 rok. Prace nad jego realizację rozpoczęli pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.

 

Brzegi zbiornika zostały wzmocnione poprzez usypanie skarp z kamieni. W ramach inwestycji  zostanie wybudowane nowe ogrodzenie w obrębie drogi gminnej. Brzeg skarpy zostanie też zabezpieczony poprzez ułożenie płyt ażurowych.

Inwestycja we Wszeborach to jedno z ostatnich zadań realizowanych w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Dzięki temu mechanizmowi  w sołectwach z Gminy Kolno sukcesywnie, rok po roku realizowane są inwestycje służące  poprawie warunków życia ich mieszkańców.

- Potrzeby sołectw są duże, nie wszystko da się wykonać w ramach funduszu sołeckiego, który obwarowany jest konkretnym przepisami prawa, ale widać, że dzięki konsekwencji i planowaniu inwestycji, czasem na kilka etapów, bardzo wiele udaje się osiągnąć – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Dodatkowym atutem, obok tego, że to mieszkańcy decydują na co wydać te pieniądze,  jest fakt, że część z kwot wydanych na inwestycje  w ramach funduszu sołeckiego wraca do naszego budżetu z budżetu państwa. Przygotowanie i realizacja tych zadań wymaga od nas wszystkich bardzo dużo pracy, szczególnie przy wykonywaniu  inwestycji, czasem budzi to wiele emocji, ale liczą się efekty końcowe.