Wójt Gminy Kolno informuje, iż od dnia 05 stycznia 2021 r. mieszkańcy wsi Janowo, Łosewo, Niksowizna i kolonie wsi Borkowo (gmina Kolno) oraz kolonie wsi Kąty (gmina Mały Płock) ponownie będą zasilani z hydroforni Janowo. W związku z powyższym obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie:

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KOLNIE
z dnia 2020-12-31
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach jakości wody z
Wodociągu w Janowie zaopatrującego miejscowości: Janowo, Łosewo, Niksowizna i kolonia wsi
Borkowo (gmina Kolno) oraz kolonie Kąty (gmina Mały Płock) w powiecie kolneńskim
stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C.
Sytuacja ta nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294)
Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat
2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na
AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania
pozostawić do ostudzenia.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu - woda przeznaczona do spożycia
i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną
odpornością

 

Pliki do pobrania:

KOMUNIKAT_PPIS_W_KOLNIE_z_2020-12-31

Dec_warunkowa_Wodociąg_Janowo