b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 283) Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kolno”.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwala określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Aktualizacja PGN umożliwia śledzenie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów w zakresie ograniczenia emisji CO2, zużycia energii i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz jest konieczna do podjęcia działań dotyczących dalszej przyszłości Gminy po 2020 roku.

Korzyści dla Mieszkańców!

  • możliwość pozyskiwania dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania związane z gospodarką niskoemisyjną jak: termomodernizacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymiana kotłów grzewczych na niskoemisyjne, instalacje OZE, wymiana oświetlenia ulicznego i wiele innych,
  • realna poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

W związku z powyższym, aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby Gminy zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do 28 lutego 2021 roku:

https://forms.gle/SGg3aigGtA7sCtPG9 (dotyczy budynków i lokali, wykorzystywanych przy działalności gospodarczej, przemysle)

  • lub tradycyjnie: poprzez pobranie ankiety (załączniki poniżej), wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy (ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno) lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                      

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii zachęcamy do uzupełniania ankiet ONLINE.

 

Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie do Urzędu Gminy lub na podany wyżej adres poczty elektronicznej. 

Załączniki do pobrania:

Ankieta dla Mieszkańca PDF - TUTAJ

Ankieta dla Przedsiębiorcy PDF- TUTAJ