b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_1marca.jpg

- Jesteśmy winni pamięć żołnierzom niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia z naszej gminy i działającym na tych terenach - mówi Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Dlatego dziś wspominamy  m.in. o Hieronimie "Rogu" Rogińskim, Kazimierzu Lenkiewiczu ps. "Warmiak, Bogdanie Śleszyńskim ps. "Łoś" czy Romualdzie Kozioł ps. "Łużyca". W Narodowym Dniu Pamięci  "Żołnierzy Wyklętych" Wójt Gminy Kolno wraz z delegacjami złożył kwiaty i znicze w miejscach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych w Lachowie, Wykowie i w Koźle.

 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wójt Gminy Kolno rozpoczął od uczestnictwa we mszy św. w Kościele pw. Św. Anny w Kolnie oraz złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem znajdującym się tuż obok świątyni.

Następnie Wójt wraz z Kazimierzem Kowalewskim Radnym Gminy Kolno, Jadwigą Filipkowską Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Lachowie, Bogumiłą Mikucką Dyrektor Przedszkola Publicznego w Lachowie, Moniką Bągart Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Stanisławem Szymańczykiem dyrektorem ZOPO w Kolnie oraz Mariuszem Wesołowskim dyrektorem CKGK złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Ofiar Walk o Niepodległość w XX wieku dwóch wojen światowych, wojny polsko bolszewickiej i walk z reżimem komunistycznym po 1945 roku na cmentarzu w Lachowie.

Kolejnym miejscem upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych w którym dziś złożone zostały kwiaty i znicze jest pomnik w Wykowie. Pod tablicą ku pamięci: Hieronima "Roga" Rogińskiego, Kazimierza Lenkiewicza "Warmiak", Bogdana Śleszyńskiego  "Łoś" kwiaty i znicze złożyła wyżej wymieniona delegacja wraz z Bogusławą Narowską Radną Gminy Kolno i Sołtys Bialik.

W Koźle pod tablicą upamiętniającą Romulada Kozioł "Łużyca" kwiaty i znicze złożyli:wójt Józef Wiśniewski, Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Dariusz Kalinowski Sołtys wsi Kozioł, Stanisław Szymańczyk Dyrektor ZOPO w Kolnie i Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK. 

- Dziękuję Radnym i Sołtysom Gminy Kolno oraz Dyrektorom za wspólne uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych, pamięć o minionych czasach to nasz obowiązek – podkreślił wójt Józef Wiśniewski.  

 

Biogramy Żołnierzy Wyklętych:

- Hieronim "Róg" Rogiński - zobacz TUTAJ a flim TUTAJ

- Kazimierz Lenkiewicz "Warmiak" - zobacz TUTAJ

- Romulad Kozioł "Łużyca" - zobacz TUTAJ i TUTAJ