b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_dziensoltysa21.jpg

Szanowne Sołtyski, Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich w Gminie Kolno

W Dniu Sołtysa przyjmijcie szczere podziękowania za codzienną troskę o Mieszkańców sołectw,  za rzetelne wypełnianie obowiązków, które na Was spoczywają, bo to właśnie Wam powierzyli oni pełnienie tej zaszczytnej funkcji oraz za szeroko rozumianą współpracę z innymi na rzecz rozwoju każdej wsi, a co za tym całej Gminy Kolno.

Dziękuję za wszystkie Wasze inicjatywy, za nasze wspólne działania, a szczególnie za zaangażowanie, solidarność  i serce, tak potrzebne w trudnych czasach pandemii koronawirusa.

 

Z okazji Dnia Sołtysa życzę Wam przede wszystkim zdrowia, dobrych relacji z Mieszkańcami, kreatywnego i pozytywnego podejścia do wszelkich wyzwań, jak najwięcej chwil zadowolenia i spełnienia w działaniu dla dobra wspólnego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno