b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_sesja.jpg

30 marca odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Kolno. Obrady prowadził Pan Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno.

 

Zanim radni rozpoczęli głosowania nad projektami poszczególnych uchwał Józef Bogdan Wiśniewski przedstawił obszerną informację  z prac między sesjami  oraz złożył Radnym Gminy Kolno życzenia z okazji zbliżających się świąt.

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2032.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 r.

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno w 2021 roku.

- w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Kolno na lata 2021-2022”

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno.

-  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Gminy Kolno dotyczącej zakazu użycia szczepionki otrzymanej metodą manipulacji genetycznej.

 

Archiwalne nagranie sesji dostępne jest na stronie portal.posiedzenia.pl/kolno? W zakładce transmisja/archiwum