b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_1920x810.png

Gmina Kolno otrzymała pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekt dotyczący termomodernizacji  budynków szkół gminnych. – 500 tys. zł pozyskaliśmy w drugim naborze do tego funduszu, co nas cieszy –  informuje Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dla samorządów każde dodatkowe pieniądze są bardzo cenne, bo pozwalają realizować inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat.

 

Środki przyznane Gminie Kolno będą wsparciem przy termomodernizacji czterech szkolnych budynków : Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Czerwonem i Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.