GUS Spis 2021Taka akcja zdarza się raz na 10 lat. Już dzisiaj (1 kwietnia) rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny. Obowiązkowy dla każdego z nas. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną podstawową metodą spisową jest tzw. samospis internetowy. – dostępny w aplikacji formularzowej na stronie GUS, pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl. Wypełnienie kwestionariusza może zająć nam chwilę, gdyż lista pytań jest całkiem sporo. GUS udostępniał już listę wszystkich kwestii, którymi obywatele muszą podzielić się z państwem. Znajdziemy je tutaj: https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/.

Co istotne wszystkie dane podawane w spisie muszą dotyczyć stanu na 31 marca 2021 r. Jeśli więc będziemy podawać dane dotyczące domowników, to "liczyć" będą się tylko ci, którzy mieszkali z nami pod jednym dachem 31 marca. Poza tym możemy spodziewać się pytań związanych z naszym mieszkaniem, typu: „ Kto jest właścicielem budynku, w którym mieszkamy?”, „Z kim dzielimy dom?”, „Czy mieszkamy w lokum własnym, czy wynajętym?”, „Czy jest do niego doprowadzona kanalizacja i woda z sieci?”. Nie zabraknie też pytań o korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu? Można zgłosić się do Urzędu Gminy Kolno, gdzie zostało uruchomione specjalne stanowisko spisowe.  Z myślą o osobach, które nie mają możliwości skorzystania z Internetu GUS uruchomił też specjalną infolinię spisową (nr 22 279 99 99). Po świętach Wielkanocnych może zadzwonić do nas rachmistrz. Do przeprowadzenia wywiadu wystarczy obecność jednego domownika, który może w imieniu wszystkich odpowiedzieć na pytania. Aby to zrobić musi znać numer PESEL pozostałych domowników.

W innym przypadku rachmistrz będzie musiał dzwonić kilkukrotnie. W tym roku spis będzie się odbywał za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która po prostu nie zezwoli na wykonanie spisu bez numeru PESEL. Chyba że dotyczy cudzoziemców.

W ostateczności w przypadku nie wykonania spisu w powyżej określony sposób do naszych drzwi zapuka rachmistrz. Takie wizyty będą możliwe dopiero gdy unormuje się sytuacja epidemiologiczna. Poza tym wizyty rachmistrza w naszym domu  mogą  być realizować tylko w szczególnych sytuacjach i okolicznościach. Oczywiście rachmistrzowie zostaną w pełni zabezpieczeni odpowiednimi środkami ochrony osobistej. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie realizowany między 1 kwietnia, a 30 czerwca. Niewykluczone, że w drodze nowelizacji ustawy termin zakończenia badania zostanie wydłużony do 30 września.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa jego wykonania wiąże się karą grzywny – w maksymalnej wysokości 5 tys. zł. Kto jest nim objęty?

– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; – osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;  

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Więcej informacji na temat NSP 2021 znajdziemy na stronie: https://spis.gov.pl