b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_zarzaddrog.jpg

O modernizacji ostatniego już odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 w granicach naszej gminy oraz o planach budowy  ścieżek pieszo -rowerowych przy tej drodze od Starego Gromadzyna do Kolna i z Kolna do Zabiela rozmawiał z Mariuszem Krzysztofem Nahajewskim Dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Adamem Wojciechem Sekścińskim Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno .

 

- Jest już wyłoniony wykonawca przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 na Pachuczyna do granicy administracyjnej Gminy Kolno z Gminą Stawiski – mówi wójt Józef Wiśniewski. – To oznacza, że dzięki kilkuletniej dobrej współpracy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Województwa Podlaskiego udało się etapami polepszyć jakość tej ważnej drogi w obszarze Gminy Kolno.


Po zrealizowaniu tej inwestycji, na terenie Gminy Kolno droga wojewódzka będzie już w całości zmodernizowana, co zakończy proces trwający od 2015 roku.   

- Jestem również  bardzo zadowolony z rozmów na temat kolejnych inwestycyjnych planów dotyczących ścieżek pieszo – rowerowych przy tej drodze - mówi wójt Józef Wiśniewski. -  Liczę, że Pan Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wkrótce odwiedzi Gminę Kolno, by w terenie ocenić możliwość realizacji tego zadania, a tymczasem wspólnie z Andrzejem Dudą Burmistrzem Kolna wystosowaliśmy dziś pismo do PZDW w sprawie potrzeby budowy ścieżek pieszo – rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 647.