b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_auto1.jpg

O samochód Renault Master i przyczepę skorupową wzbogacił się gminny park maszyn.  – Auto będzie służyło pracownikom wykonującym zadania związane z rozbudową, konserwacją i obsługą sieci wodociągowej, natomiast przyczepa wykorzystywana będzie przy pracach drogowych – informuje Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

 

Gminny park maszyn jest od kilku lat systematycznie wyposażany w kolejne niezbędne elementy służące efektywnemu i profesjonalnemu wykonywaniu zadań m.in. w ramach funduszu soleckiego, bieżącego utrzymania dróg, czy do prac hydraulicznych. Dzięki temu we własnym zakresie Gmina Kolno jest w stanie wykonać bardzo dużo różnorakich usług  od remontów budynków, przez utrzymanie zieleni, żwirowanie dróg, naprawę ubytków w nawierzchniach dróg gminnych asfaltowych, budowę ogrodzeń placów gminnych, montaż altan, aż  po utwardzanie poboczy i placów gminnych. Wszystko wykonywane jest w oparciu o gminny sprzęt i pracowników zatrudnionych w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno.

-  Dopracowaliśmy się już sprawnie działającego systemu, gdzie, w tym samym czasie, grupy naszych pracowników, wykorzystując sprzęt z gminnego parku maszyn, zajmują się określonymi zadaniami  – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Dobrze zorganizowana i wykonywana praca to podstawa, bo do zrealizowania jest naprawdę bardzo dużo zadań. Sam fundusz sołecki to rocznie kilkadziesiąt zaplanowanych inwestycji, remontów czy napraw, a mamy szereg innych prac wynikających z realizacji zadań własnych gminy.

Konsekwentny plan budowania dobrze wyposażonego zespołu pracowników w Referacie Gospodarki Komunalnej w UG Kolno przynosi wymierne efekty. Widać to bardzo wyraźnie przy realizacji funduszu sołeckiego. Gdyby w poszczególnych wioskach usługi wykonywane przez naszych pracowników zlecać firmom zewnętrznym, sołectwa musiałyby liczyć ten dodatkowy koszt, a w efekcie planować po prostu mniejsze inwestycje.