gbpcz.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z programu Partnerstwo dla Książki . Otrzymane dofinansowanie  w kwocie 20 400 zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięcia pn. „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza”. Partnerami projektu będą: Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 6 maja do końca października 2021 r. Adresatami są wszystkie grupy wiekowe z terenu gminy Kolno.

 

      Celem realizowanego zadania jest upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne służące rozbudzaniu zainteresowania literaturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

    W ramach wydarzeń literackich zorganizujemy:

- wspólne czytanie utworów Stanisława Lema,

- wykład w formie online o twórcy literatury science fiction,

- konkurs plastyczny – wykonanie eko - robota według wizji autora

z  wykorzystaniem surowców wtórnych,

- konkurs na prezentację w formie kolażu -  „ Świat według Lema”,

- konkurs „ Cosplay wybranej postaci wykreowanej przez St. Lema”,

- wyjazd  do Centrum Nauki Kopernik i Farmy Iluzji,

- podróż szlakiem literackim Lema – Ojców, Kraków, Zakopane,Tatry.

Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie i wspólną literacką podróż szlakiem Stanisława Lema.

GBP w Czerwonem