Herb_GOPS5.png

OGŁOSZENIE

z dnia 07 maja 2021 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Projekt pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo/ osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie spełniających poniższy warunek, tj.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia przez pomoc społeczną (minimum jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej). Ponadto preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem głównym projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” jest: zaktywizowanie 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn), ich rodzin i osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 31.10.2021 r.

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

1. Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.

2. Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, autoprezentacji oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.

3. Praca socjalna - 15 kontraktów socjalnych.

4. Szkolenia zawodowe:

 • kurs cukierniczy,
 • kurs prawa jazdy kat B,
 • szkolenie – pracownik budowlany.

  5. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.
  6. Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 • formularz kandydata na uczestnika,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenia uczestnika projektu,
 • odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • zaświadczenie z PUP w Kolnie (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

 

Ww. dokumenty będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pokój nr 1 oraz na stronie internetowej: www.gops.gminakolno.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem Internetu (zeskanowane dokumenty)
do 14 maja 2021 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do siedziby Ośrodka).

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,
tel. (86) 278-26-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 86 278 26 31

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Więcej szczegółów oraz formularze do pobrania dostępne są TUTAJ

mt_ignore