b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_IMG_5124.jpg

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z Łomży przebuduje drogę gminną Czerwone – Bialiki oraz drogę wewnętrzną w Wykowie. Stosowne umowy z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał 6 i 10 maja. Obie inwestycje zrealizowane zostaną przy wsparciu środków  pozyskanych przez Gminę Kolno  z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

- Jestem bardzo zadowolony, że z procedurą przetargową ruszyliśmy w odpowiednim momencie, bo dzięki temu mamy naprawdę korzystne oferty – mówi wójt Józef Wiśniewski.

W ramach inwestycji pt. „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wykowo” zaplanowano m.in.: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,1 km, wykonanie poboczy, skarp, rowów i przepustów oraz wykonanie  oznakowania drogi. Droga ma być przebudowana w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do 10 listopada br. Koszt inwestycji po przetargu to  551 482,33 zł.

 „Przebudowa drogi gminnej nr 104373B Czerwone – Bialiki” polegać będzie na: przebudowie przepustu d=0,6 m i długości 9,5 m, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu jezdni o nawierzchni podwójnego powierzchniowego utwardzenia z mieszanek mineralno bitumicznych o dł. ok. 3,53 km i szerokości 4,0 m; wykonaniu zjazdów na działki sąsiednie, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego oraz wykonaniu oznakowania pionowego i ustawieniu barier energochłonnych. Termin realizacji inwestycji zaplanowano do 6 października br. Koszt po przetargu to 1 364 784, 94 zł.  

Dofinansowanie z RFRD w przypadku obu inwestycji wyniesie ok. 60 % ich wartości.

IMG 5125

IMG 5131