b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_IMG_5226.jpg

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał dziś z wykonawcą umowę na przebudowę drogi gminnej Kozioł - Szablaki. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma być gotowa do 12 października 2021 r.

– Podpisanie umowy z wykonawcą zawsze cieszy, bo wieńczy długi proces przygotowań dokumentacji i starań o środki na przebudowę każdej drogi – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W przypadku tej konkretnej inwestycji satysfakcja jest ogromna, ponieważ kilkukrotnie składaliśmy wnioski o jej dofinansowanie, zanim osiągnęliśmy cel. Najważniejsze, że się udało, i że już wkrótce na trasie Kozioł – Szablaki mieszkańcy będą mogli jeździć po nowej  nawierzchni.     

 

Realizacją projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 104399B Kozioł - Szablaki” zajmie się PHU „MARGO” Mariusz Gosk z Łomży. Zaplanowane zadania to: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa naturalnego, przebudowa zjazdu z drogi powiatowej, dostosowanie niwelety do prawidłowego odwodnienia odcinka drogi, ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz podbudowy z mieszanki kruszywowej, wykonanie zjazdów na przyległe nieruchomości i uzupełnienie kruszywem poboczy.

Termin zakończenia prac przy przebudowie tej drogi zaplanowano do 12 października 2021 r. Wartość zadania to 1 025 039,44 zł.