b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_IMG_5259.jpg

O kwestiach związanych z inwestycjami i utrzymaniem rzeki Skroda, rowach melioracyjnych oraz drogach dojazdowych do łąki i pól dyskutowali 17 maja w Czerwonem  radni i sołtysi z gminy Kolno z  Kazimierzem Gwiazdowskim Posłem na Sejm RR oraz przedstawicielami Wód Polskich z Mirosławem Markowskim Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na czele.

  - To spotkanie jest odpowiedzią na szereg pytań dotyczących gospodarowania, jakie do mnie trafiały od mieszkańców, pytań które dotyczyły planów związanych z gospodarowaniem rzeką Skrodą – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

 

Bolączką rolników, których pola i łąki położone są przy Skrodzie od lat jest to że, po opadach deszczu woda z tej małej rzeczki po prostu je zalewa. Dlatego do rozmowy na ten temat zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich miejscowości położonych przy Skrodzie oraz Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy Kolno. Mieszkańcy naszej gminy przedstawicieli Wód Polskich dopytywali m.in. o szczegóły związane z utrzymaniem i inwestycjami planowanymi na tej rzece.

Jak poinformowała Elżbieta Boryszewska kierownik Nadzoru Wodnego w Kolnie, na 2021 rok,  w ramach tzw. robót utrzymaniowych zaplanowane zostało dwukrotne wykaszanie od jazu w Kątach do jazu w Borkowie, pierwsze odbędzie się po 15 czerwca i potrwa dwa, trzy tygodnie, kolejne na początku sierpnia, co powinno znacznie poprawić sytuację na tym obszarze. 

Dyrektor   Mirosław Markowski natomiast opowiedział o planach inwestycyjnych dotyczących urządzeń na Skrodzie w obszarze gminy Kolno. Zaplanowano .rozbiórkę i budowę jazów na rzece Skroda w miejscowości Janowo i Zabiele, obecnie trwa już postępowanie administracyjne w tej sprawie. Ponadto w ramach PKZW pozyskano kwotę ok. 300 tys. zł na remont jazu na rzece Skroda w km 7+105. W tej kwestii w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektową i rozpoczną się roboty budowlane.

Poseł Kazimierz Gwiazdowski wskazywał, że w nowej perspektywie finansowej będą ogromne środki na polską wieś, w tym m.in. te, które będą mogły być wydatkowane na kwestie związane z tematami poruszanymi w  trakcie spotkania.

- Wy najlepiej wiecie gdzie i co ewentualnie trzeba zrobić  i na bieżąco trzeba takie problemy zgłaszać, pisać pisma, bo środków finansowych w tej nowej perspektywie będzie bardzo dużo – podkreślał Kazimierz Gwiazdowski i zachęcał do założenia spółki wodnej, bądź stowarzyszenia, które mogłoby ubiegać się o pieniądze na realizację potrzebnych inwestycji.

Wszyscy zgodzili się co do jednego, że najlepsze efekty przyniesie współpraca zainteresowanych utrzymaniem dobrej gospodarki wodami, zadowalającym stanem rowów melioracyjnych i dróg dojazdowych na łąki i pola podmiotów  tj. Wód Polskich, rolników i władz różnego szczebla.

- Te trzy obszary trzeba byłoby ze sobą spiąć i wtedy to będzie rozwiązane z korzyścią dla rolników – mówił wójt Józef Wiśniewski chwaląc dobrą współpracę w ostatnich dwóch latach z Wodami Polskimi i dziękując Posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu w zaangażowanie w sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Kolno.

Jak zapowiedział Wójt Gminy Kolno, jeśli rolnicy zechcą założyć spółkę wodną i zaangażować się w pozyskiwanie środków zewnętrznych na skuteczniejszą meliorację szczegółową Gmina Kolno udzieli im merytorycznego wsparcia.

- Decyzja jednak leży po stronie rolników i to od nich zależy, czy taki podmiot będzie w naszej gminie funkcjonował – podkreśla wójt. – Jestem przekonany, że rozumiejąc sytuację i widząc korzyści, jakie przyniosłoby  połączenie sił oraz rozmawiając na ten temat znajdą właściwe, najkorzystniejsze  rozwiązanie.   

Po spotkaniu w Czerwonem Wójt Gminy Kolno w Koźle nad Pisą zaproszonym gościom zarysował gminne plany związane z dużym unijnym projektem Szlak wodny Pisa-Narew.

- Chcemy za unijne pieniądze zagospodarować ten teren w sposób atrakcyjny dla mieszkańców i turystów - mówi wójt Józef Wiśniewski.