W związku z publikacją Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń Powiatowy informujemy, że wszystkie informacje na ten temat ( w tym m.,in. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń i Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa oraz mapy ukazujące obszary objęte restrykcjami i ogniska) dostępne są na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie: http://www.piw-kolno.4bip.pl/