gbpcz.jpg

 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprasza do udziału w konkursie plastycznym w ramach obchodów 100 rocznicy  urodzin Stanisława Lema

 

                                         REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

            „ LITERACKI SZLAK STANISŁAWA LEMA w 100 – LECIE URODZIN PISARZA”

ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna  w Czerwonem

Czerwone 50

18-500 Kolno

Tel. 86/262 34 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PATRONAT: Wójt Gminy Kolno

PARTNERZY: szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Urząd Gminy w Kolnie, Stowarzyszenie KaFCuki,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, Centrum Kultury Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych w Kolnie.

CELE KONKURSU:


- popularyzacja twórczości Stanisława Lema,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych,

- pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

 

I KONKURS PLASTYCZNY

 – na wykonanie Eko-robota według wizji Stanisława Lema z wykorzystaniem surowców wtórnych

1.Zasady uczestnictwa:

- konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kolno

  ( grupa wiekowa 5 – 15 lat)

2. Przebieg konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach:

-  przedszkole,

- klasy I-IV,

- klasy V-VIII.

Konkurs plastyczny, pt.: „Eko-robot" – praca powinna być wykonana techniką plastyczną przestrzenną, przy wykorzystaniu surowców wtórnych typu : karton, drewno, butelki plastikowe, gazety itp.

Uczestnik może dostarczyć 1 pracę w formie przestrzennej. Na konkurs nie będą przyjmowane prace wykonane w technice plastycznej płaskiej, np.: rysunek, obraz, akwarela plakat itp. Praca musi posiadać metryczkę (imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, tytuł pracy, pieczątka i adres szkoły umieszczone na jej odwrocie).
 

II KONKURS PLASTYCZNY

– praca plastyczna w formie kolażu „ Świat według Lema”

1.Zasady uczestnictwa:

- konkurs plastyczny adresowany jest uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kolno ( grupa wiekowa 5 – 15 lat).

 

 

2.  Przebieg konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach:

-  przedszkole,

- klasy I-IV,

- klasy V-VIII.

Konkurs plastyczny, pt.: „Świat według Lema" – praca powinna być wykonana techniką plastyczną w formie kolażu z wykorzystaniem materiałów typu: wycinanka, gazety, tkanina itp.

Uczestnik może dostarczyć 1 pracę w formie płaskiej w formacie A-3. Praca musi posiadać metryczkę (imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, tytuł pracy, pieczątka i adres szkoły umieszczone na jej odwrocie).

3. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematyką konkursu,

- oryginalność,

-  pomysłowość,

- estetyka wykonania.

Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z dwóch konkursów dostarczając jedną pracę.

 Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny finałowej otrzymanych prac plastycznych przyznając nagrody i wyróżnienia w każdym z konkursów oddzielnie.

4. Miejsce składania prac:

Prace plastyczne należy składać do dnia 11 czerwca 2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem do godz. 15.00.

 

TERMINARZ  KONKURSU I NAGRODY DLA LAUREATÓW

Wyniki konkursu plastycznego oraz informacja o terminie wręczenia nagród laureatom zostanie podana na stronie internetowej biblioteki  www.biblioteka.gminakolno.pl    Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

KLAUZULA PRAWNA

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów przeprowadzenia konkursów wiedzy i plastycznego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami). Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych prac w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez Organizatora.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 86/262 34 56  (GBP Czerwone). Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.