b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_hay-bales-167538_1920.jpg

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  informujemy, o możliwości składania wniosków przez rolników na  dofinansowanie zbierania oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 


Wnioski o dofinansowanie  należy składać do dnia 16 lipca 2021 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.

Program dofinansowania  realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolno o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez gminę.