b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_IMG_7459.jpg

W dniu 80 rocznicy aresztowania i zamordowania ks. Stanisława Rejmentowskiego i jego gospodyni Aleksandry Piwowarskiej społeczność Borkowa oraz władze Gminy Kolno oddały hołd proboszczowi parafii w Borkowie w latach 1934 – 1941 oraz wszystkim mieszkańcom Borkowa zamordowanym przez okupantów w czasie II wojny światowej.

 

Na cmentarzu parafialnym w Borkowie przy pomniku poświęconym pamięci wspomnianych osób stanął dziś (9 lipca 2021) poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Tragiczną historię z 9 lipca 1941 roku przypomniała wszystkim uczennica tej szkoły. Wspólną modlitwę ze zgromadzonymi odmówił ks. Krzysztof Wróblewski proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Borkowie. Za pamięć o zamordowanym księdzu i innych ofiarach II wojny światowej dziękował zebranym Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

- Spotykamy się dziś przy tym pomniku, by uczcić pamięć proboszcza tutejszej parafii zamordowanego w 1941 roku tylko dlatego, że w chwili kiedy przez Borkowo prowadzono Żydów aresztowanych w Kolnie, w kościele rozdzwoniły się dzwony wzywające wiernych na poranną mszę świętą – mówił wójt Józef Wiśniewski. – Niemcy uznali to za oddanie czci aresztowanym dlatego schwytano i zamordowano również księdza i jego gospodynię, ale dziś wspominamy również inne ofiary II wojny światowej, bo naszym obowiązkiem jest pamiętać.  

Kwiaty i znicze pod pomnikiem, który powstał z inicjatywy  ks. Krzysztofa Wróblewskiego i pana Henryka Dudy złożyły delegacje w składzie: wójt Józef Wiśniewski wraz z inicjatorami budowy pomnika oraz radnym Markiem Baczewskim i Mariuszem Wesołowskim dyrektorem CKGK w Koźle, Sławomir Cudnik sołtys Borkowa z przedstawicielkami KGW w Borkowie, Barbara Sielawa z filii w Borkowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, przedstawiciele OSP Borkowo, przedstawiciele SP w Borkowie z dyrektorem Dariuszem Przestrzelskim  oraz członkowie zespołu Borkowiacy.

  

Historia aresztowania i zamordowania ks. Rejmentowskiego opisana została m.in. TUTAJ i TUTAJ i TUTAJ