Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany, które dotyczą m.in. zasad przyznawania  pomocy pieniężnej,  dodatkowego urlopu wypoczynkowego, uznania za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych - okres ten  będzie potwierdzany na wniosek złożony do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wprowadzenie nowego sposobu ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego w odniesieniu do okresów składkowych/uznanych za składkowe z tytułu prowadzenia działalności  niepodległościowej/represji z powodów politycznych.

 

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są TUTAJ i TUTAJ

 

Ponadto Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o kontynuacji do końca 2021 r. Programu dofinansowania aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Szczegóły TUTAJ