b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_bialiki.jpg

Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski zwraca się z prośbą o pomoc dla Rodziny z Bialik, która w pożarze straciła dach nad głową. Zdarzenie miało miejsce 22 maja 2017 i mimo sprawnej akcji kilkudziesięciu strażaków z jednostek OSP z gminy Kolno oraz funkcjonariuszy z PSP w Kolnie zniszczenia okazały się tak wielkie, że dom nie nadaje się do użytku. Poszkodowani objęci zostali przez Gminę Kolno wsparciem przewidzianym stosownymi przepisami, ale bez pomocy ludzi dobrej woli trudno im będzie odbudować dom.

 

Wsparcie rzeczowe przekazywać można za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18 – 500 Kolno, tel. 86 278 26 31

Pomoc finansową można przekazywać na wskazany przez Rodzinę poszkodowaną wyodrębniony indywidualny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kolnie:

06 8754 0004 0009 0825 3000 0010

z dopiskiem:  „Pomoc dla pogorzelców”

Za wszelkie wsparcie, okazane potrzebującym pomocy mieszkańcom Bialik w gminie Kolno, z góry serdecznie dziękuję