b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno działając na podstawie § 4,ust. 1, pkt 7 Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad  przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  poz. 3973, zm. z 2018r poz. 1531) zwanego dalej Regulaminem niniejszym informuje, iż uczniowie niżej wymienionych szkół:

 

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem:

- Olszak Julia c. Anny i Pawła, uczennica kl. VII, zam. Czerwone.

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

- Zuzga Julia Diana c. Teresy i Konstantego, uczennica kl. VII, zam. Kąty.

uzyskali nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021.  

 

Sporządził:

Stanisław Szymańczyk Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Kolno, dn. 13 sierpnia 2021r.