b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_IMG_6292_www.jpg

Umowę na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP podpisali wczoraj w Łomży Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem województwa podlaskiego i Stefanem Krajewskim, członkiem zarzadu województwa podlaskiego. To jedna z czterdziestu umów podpisanych 24 maja w Starostwie Powiatowym w Łomży przez przedstawicieli samorządów z regionu. Umowy  dotyczą udzielenia z budżetu województwa pomocy finansowej samorządom na zakup sprzętu dla OSP w wysokości od 2 do 6 tys. zł.

Zanim umowy zostały podpisane przedstawiciele władz poszczególnych gmin omawiali krótko stan jednostek OSP w danym samorządzie. Wójtowi Gminy Kolno towarzyszył Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP RP w Kolnie. Przyznane Gminie Kolno 6 tys. zł wystarczy na zakup 5 kompletów specjalistycznego umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Zabiele wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

źródło fot.: www.wzasiegu.pl