b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_gl5.jpg

Gmina Kolno przebudowała fragment drogi gminnej w Glinkach, a przy dobrej współpracy z Powiatem Kolneńskim zmodernizowany został również fragment drogi powiatowej. 11 września odbyła się uroczystość oddania do użytku obu wyremontowanych odcinków.

 

 – Takie wspólne, przemyślane działania przynoszą najlepsze efekty, bo dzięki temu mieszkańcy Glinek i użytkownicy obu dróg mają do dyspozycji wyasfaltowaną, wygodną trasę  przejazdu przez tę miejscowość - mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – A to nie koniec drogowych inwestycji w Glinkach, bo na przebudowę kolejnej  już pozyskaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.  

U zbiegu wyremontowanych odcinków drogi gminnej i powiatowej w minioną sobotę spotkali się przedstawiciele władz Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskiego oraz ks. Krzysztof Malinowski Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie,  Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i mieszkańcy Glinek. Po poświęceniu wyremontowanych dróg symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Tadeusz Klama Starosta Kolneński,  Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, ks. Proboszcz Krzysztof Malinowski, Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Krystian  Borawski Radny Gminy Kolno i sołtys Glinek, Grzegorz Kulągowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  w Kolnie i Robert Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno oraz Radny Powiatu Kolneńskiego.

Przebudowę 410,46 m drogi gminnej wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG z Grajewa. Koszt inwestycji to 291 317,70 zł z czego 60 % pokrywa pozyskane dofinansowanie. 

Odcinek drogi powiatowej w Glinkach przebudowany został przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji z budżetu Gminy Kolno w kwocie 13,5 tys. zł.

W bieżącym roku Gmina Kolno pozyskała 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Pieniądze przeznaczone zostaną na  przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Glinki oraz na dowieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego.