b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_IMG_0835.jpg

26 września w Janowie obchodziliśmy 82. rocznicę rozformowania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. To właśnie stąd w dalszy bój ruszyły oddziały: ppłk. Jerzego Dąbrowskiego "Łupaszki", mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rtm. Witolda Bilińskiego.

– Już od dziesięciu lat spotykamy się na uroczystościach przy pomniku w Janowie, by uczcić pamięć o wydarzeniach z września 1939 roku – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dziękuję tym wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w tym ważnym religijno-patriotycznym wydarzeniu, by wspólnie oddać hołd bohaterom.  

 

W uroczystości uczestniczyli m.in. Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP, Monika Stefańska dyrektor Biura Posła Kazimierza Gwiazdowskiego, Tadeusz Klama Starosta Kolneński, Andrzej Duda Burmistrz Kolna, Elżbieta Parzych Wójt Gminy Zbójna, ppłk. Tomasz Żyłka Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży, Grzegorz Malinowski Komendant Powiatowy Policji w Kolnie, Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, przedstawiciele 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego: ppłk Sławomir Ozimkiewicz oraz 13 Łomżyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty: porucznik Karol Kryłowicz,  Marek Dziemiańczuk ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łomży,  Waldemar Witkiewicz z Nadleśnictwa Łomża, Jan Stanisław Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno oraz radni i sołtysi z Gminy Kolno, Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Kolno, przedstawiciele stowarzyszeń oraz poczty sztandarowe Gminy Kolno, szkół podstawowych z Janowa, Borkowa, Czerwonego i Wykowa oraz Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Obchody rocznicy rozpoczęła Msza św. polowa odprawiona przez ks. Gabriela Jastrzębskiego proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Ludowy Czerwieniacy oraz na trąbce Piotr Gębarski grający też w dalszej części uroczystości.

Po Mszy św. okolicznościowe przemówienie wygłosili: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP, Tadeusz Klama Starosta Kolneński, list od Kazimierza Gwiazdowskiego Posła na Sejm RP odczytała Pani Monika Stefańska, a Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK przeczytał list od Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego. Głos zabrał również Sybirak pan Marian Paliwoda.

W związku z 10 rocznicą odsłonięcia pomnika w Janowie Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podziękował inicjatorowi tego przedsięwzięcia Panu Ireneuszowi Mieczkowskiemu wręczając pamiątkowy grawerton.

Podziękowanie za współpracę odebrał z rąk Wójta Gminy Kolno ppłk. Tomasz Żyłka Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży, który wkrótce odchodzi na emeryturę.  

W części artystycznej montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przygotowaniu pod kierunkiem nauczycielek Ewy Kiełczewskiej i Barbary Wądołowskiej.  Patriotyczne pieśni zaśpiewał Zespół Borkowiacy przy akompaniamencie Pawła Podeszwika.   

Następnie przedstawiciele Sejmu RP, samorządów,  służb mundurowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem.

Po części oficjalnej nastąpił pokaz „Potęga skoku” przygotowany przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekała wojskowa grochówka oraz ciasta  przygotowane przez Panie z KGW w Janowie.  

O bezpieczeństwo uczestników wydarzenia zadbała jednostka OSP Janowo i Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.

 

Organizatorem obchodów  82 rocznicy rozformowania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie był  Wójt Gminy Kolno i Centrum Kultury Gminy Kolno, a współorganizatorami  Parafia pw. NSJ w Łosewie, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,  KGW w Janowie, OSP Janowo i Sołtys wsi Janowo.  

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – „ Kultura – Interwencje 2021”.

Galeria zdjęć TUTAJ