b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_bohateron.jpg

"Bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańców są największym w naszej historii przejawem walki o wolność jako wartości wyższej niż życie ludzkie, kalectwo, wszystkie dobra materialne. Byłoby ciężkim błędem nie doceniać, a co gorsza odżegnywać się od takich wartości duchowych" - Te słowa polskiego generała, współautora planu akcji zbrojnej AK „Burza” Jerzego Kirchmayera pokazują, jak ważna jest pamięć o Powstaniu Warszawskim, ale także krzewienie prawdy historycznej  o tamtych tragicznych, pełnych młodzieńczego heroizmu wydarzeniach.

 

            Dlatego też uczniowie klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wzięli udział w akcji BohaterOn, której celem jest promowanie patriotycznych postaw i tożsamości narodowej w Polsce i poza jej granicami, a także tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jego bohaterach. Ważną część tej kampanii stanowi również edukacja młodzieży szkolnej. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego oraz wykonali infografiki, między innymi, na temat roli kobiet w Powstaniu czy kapitulacji Warszawy.  Koordynatorami akcji w szkole byli pani Monika Patalan oraz pan Wojciech Kulas.

Monika Patalan

więcej zdjęć na stronie szkoły: https://spczerwone.edupage.org/