b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_1.JPG

Dnia 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbył się Gminny Międzyszkolny Konkurs Teatralny pt. „Zapobieganie Przemocy rówieśniczej” organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

 

Konkurs skierowany był do grup dzieci i młodzieży Szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Kolno i przeprowadzony był w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VI szkól podstawowych, uczniowie gimnazjów. Do rywalizacji przystąpiły 2 grupy ze Szkół podstawowych w Janowie oraz w Lachowie, oraz dwie grupy: z Gimnazjum w Lachowie i Zabielu.

Głównymi celami konkursu było propagowanie prawa do życia bez przemocy i poniżania; promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka; edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku; zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych; inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne.

Występy grup oceniała komisja w składzie: Bogumiła Ranik–instruktor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie, Krystyna Kajko- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Wojciech Zakrzewski- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie, Monika Gołaś- Bazydło- terapeuta Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia-Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz Stanisław Szymańczyk – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

 Wśród podstawówek liderem okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lachowie, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Spośród gimnazjów najlepszymi okazała się również grupa z Gimnazjum w Lachowie, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Gimnazjum w Zabielu.

Na zakończenie konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz statuetki, które były współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Organizatorzy składają podziękowania nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, a także dyrektorowi ZOPO Stanisławowi Szymańczykowi za umożliwienie uczestnikom dojazdu do GBP w Czerwonem.

Przewodnicząca ZI

Agnieszka Magda Bałdyga