b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

W związku z małą ilością złożonych przez mieszkańców wniosków o grant w ramach projektu pn. ,,Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii oraz koniecznością zmiany minimalnych parametrów instalacji kolektorów solarnych, pierwotny nabór obejmujący kolektory słoneczne został anulowany. W związku z powyższym, Wójt Gminy Kolno ogłasza ponowny nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych.

 

Gmina Kolno od dnia 20.10.2021 do dnia 03.11.2021  będzie przyjmować wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji solarnych. Regulamin naboru oraz wniosek o grant są do pobrania na stronie internetowej Gminy. W pierwszej kolejności będą obsłużeni Wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2019 roku. Równocześnie będzie tworzona lista rezerwowa dla chętnych, którzy takiej deklaracji nie złożyli.

Projekt zakłada wykonanie 16 instalacji kolektorów słonecznych, a planowana wartość dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać od 20.10.2021 r. od godz. 8:00 do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15:00 wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Kolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do projektu zostanie ogłoszona do dnia 08.11.2021r. do godziny 15.00. Lista będzie upubliczniona poprzez jej zawieszenie na stornie Urzędu Gminy Kolno.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do projektu zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Gminy Kolno.

Szczegółowe zasady przyznawania grantów znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Zarządzenie wraz z załącznikami do pobrania: TUTAJ