Zarządzenie Nr 381/21 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Można pobrać TUTAJ lub na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarządzenie Nr 381/21 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 października 2021 r. !!! Na dole strony!!!