b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_zaskrodzie.jpg

Nowe, szerokie, bezpieczne schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami są już przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu. Stan wykonania inwestycji oceniali wczoraj Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno, Stanisław Szymańczyk Dyrektor ZOPO  w Kolnie, Henryk Hermanowski Radny Gminy Kolno i sołtys Zaskrodzia,  przedstawiciel wykonawcy oraz pani Bożena Wiśniewska dyrektor szkoły w Zaskrodziu i przedstawicielki Rady Rodziców. Koszt inwestycji to 104 tys. zł, z czego 55% pokryło dofinansowanie pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 - Wykonanie tej inwestycji przy szkole w Zaskrodziu było konieczne, by spełnić określone wymogi – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – Teraz w planach jest termomodernizacja budynku, którą zrealizować chcemy przy  udziale pozyskanych środków. Będziemy zabiegać o dofinansowanie na tego typu działanie obejmujące kilka naszych szkół gminnych.

Szkoła w Zaskrodziu mieści się w budynku, który specjalnie na ten cel zbudowano w 1935 roku. Od tego czasu placówka przeszła już niejeden remont. Teraz przyszedł czas na schody.

- Po tych schodach to i ja jeszcze do tej szkoły chodziłem, kiedy byłem dzieckiem – przyznaje radny Henryk Hermanowski.  

Nowe stopnie prowadzące do wejścia do budynku szkoły  wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych wykonała kolneńska firma In – Kol.

- Dzieci nie mogły się doczekać zakończenia inwestycji i już korzystają z nowych schodów – mówi pani dyrektor Bożena Wiśniewska.