b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_nowy.jpg

Przy stuprocentowej obecności delegatów oraz z udziałem zaproszonych gości odbył się Zjazd Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kolnie. W jego trakcie m.in. podsumowano pięcioletni czas działalności oraz wybrano zarząd na kolejną kadencję. Nowym Komendantem M-G  Z OSP w Kolnie został Kamil Jarzyło. Dotychczasowego Komendanta Antoniego Lewandowskiego pożegnano gromkimi brawami i pamiątkowymi upominkami.  

 

W zjeździe 5 listopada w Zabielu uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z gminy Kolno (z Janowa, Borkowa, Zabiela, Czerwonego, Wykowa, Lachowa, Kumelska, Starego Gromadzyna i Zaskrodzia) oraz jednostki OSP Kolno, a także  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno, Banach Józef Adam Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie, Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie,  Tomasz Sielawa Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, Krzysztof Kajko Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i Lech Kowalczyk oraz zaproszeni goście.

Po otwarciu zjazdu, przywitaniu zgromadzonych, zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich zmarłych strażaków ochotników.  Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącego i prezydium oraz komisje zjazdowe.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP RP w Kolnie. Zgromadzeni poznali dużo danych dotyczących m.in. działalności operacyjno – technicznej prowadzonej w mieście i gminie Kolno. Sukcesem mijających lat jest ogromna zmiana na lepsze w wyposażeniu jednostek w sprzęt i samochody.

- W tej kadencji  zakupiono nowe samochody pożarnicze: dla OSP Zabiele i OSP Czerwone oraz dla OSP Kolno,  zakupiono również inny sprzęt ratowniczo – techniczny  oraz umundurowanie  - mówił Antoni Lewandowski. – To, że udało się tak wiele zrobić, dla Was i waszych jednostek to szczególna zasługa Panów Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno, Andrzeja Dudy Burmistrza Miasta Kolno,  Rady Gminy Kolno, Rady Miasta Kolno i wszystkich sponsorów i instytucji, które wspierały nasze działania, za co dziś serdecznie dziękujemy.  

Łączne nakłady na doposażenie jednostek w Gminie Kolno, w tym pozyskane dotacje, to w minionej kadencji ponad 4,19 mln zł (a dla porównania w poprzedniej kadencji  była to kwota 2,2 mln zł) natomiast w mieście Kolno to ponad 1,22 mln zł.

- Dla mnie osobiście dużym sukcesem w podsumowaniu mijającej kadencji, obok wymiany sprzętu, jest rozwój naszych jednostek , a konkretnie wzrost liczby drużyn młodzieżowych do pięciu działających w chwili obecnej i wzrost do trzech liczby drużyn żeńskich  – mówił wójt Józef Bogdan Wiśniewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału M- G ZOSP w Kolnie. – To jest bardzo ważne, bo gros tych członków z młodzieżowych drużyn pozostanie i będzie kontynuować nasze dzieło.  Dziękuję Wam za to, że widzicie u siebie konieczność aktywności w tym obszarze i podejmujecie  działania, które przyciągają młodych, a my wspieramy to organizując np. wyjazdy wakacyjne dla tych młodych ludzi.

Podsumowania minionej kadencji w kilku słowach dokonał również Andrzej Duda Burmistrz Kolna podkreślając, że reaktywowana i wyposażona została w tym czasie jednostka OSP w Kolnie  oraz Paweł Pupek komendant Powiatowy PSP w Kolnie, który chwali wyposażenie i działalność jednostek z miasta i gminy Kolno oraz podziękował za współpracę w nowym obszarze jaki były działania  związane z pandemią korona wirusa. 

Sprawozdanie za okres od 10.06.2016 do 05.11.2021 r. przedstawiła również M-G Komisja Rewizyjna i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.   Po udzieleniu absolutorium nastąpiło wybranie przedstawicieli do Zarządu  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Kolnie na nową kadencję. Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Prezes - Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno
 • Wiceprezes – Andrzej Duda Burmistrz Kolna.
 • Komendant M-G – Kamil Jarzyło
 • Sekretarz – Mariusz Mieczkowski
 • Skarbnik – Andrzej Sekściński
 • Członek prezydium – Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie
 • Członek zarządu – Henryk Hermanowski
 • Członek zarządu – Leszek Kordal
 • Członek zarządu – Karol Podlaski
 • Członek zarządu – Piotr Przytuła
 • Członek zarządu – Łukasz Słapiński
 • Członek zarządu – Janusz Wielbut
 • Członek zarządu – Krzysztof Kajko
 • Członek zarządu – Leszek Andrzej Góralczyk.

Komisja Rewizyjna w nowej kadencji funkcjonować będzie w składzie: 

1.Grzegorz Przybylski

2. Bernard Piwowarski

3 Władysław Kowalczyk

Delegatami do Zarządu oddziału Powiatowego Z OSP RP w Kolnie zostali wybrani: wójt Józef Bogdan Wiśniewski, burmistrz Andrzej Duda, Komendant Kamil Jarzyło i skarbnik Andrzej Sekściński.

W trakcie zjazdu delegaci podjęli również uchwałę programową XI Zjazdu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP w Kolnie na lata 2021 – 2026, w której zapisane zostały główne kierunki działań w zakresie działalności organizacyjnej, w zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej oraz dla jednostek OSP.

 Na zakończenie zjazdu Antoni Lewandowski, który przez 36 lat pracował na rzecz rozwoju jednostek OSP w mieście i gminie Kolno,  ze wzruszeniem podziękował zgromadzonym za współpracę, za co otrzymał od wszystkich gromkie ”dziękujemy” oraz  brawa. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju jednostek OSP w gminie Kolno wójt Józef Bogdan Wiśniewski wręczył druhowi bon podarunkowy, a Paweł Pupek  Komendant Powiatowy PSP w Kolnie pamiątkowy grawerton. Upominki z podziękowaniami przekazali również druhowie z OSP Stary Gromadzyn i OSP Wykowo.  Wiele serdecznych słów uznania  i podziękowań padło również ze strony Krzysztofa Kajko prezesa BS w Kolnie oraz burmistrza Andrzeja Dudy.  

Symbolicznym gestem było przekazanie czapki oraz dystynkcji Komendanta, którego dokonał druh Antoni Lewandowski na ręce Kamila Jarzyło nowego Komendanta M-G ZOSP w Kolnie.

- Przed nami kolejna kadencja, z nowym komendantem i jestem przekonany, że przy zaangażowaniu i współdziałaniu nas wszystkich, będzie równie udana, co ta miniona i że zrealizujemy działania, które zapisaliśmy w uchwale programowej na najbliższe lata - mówił wójt i prezes Józef Bogdan Wiśniewski. – Za działania w minionej kadencji bardzo serdecznie Wam dziękuję, a za waszym pośrednictwem również wszystkim członkom jednostek OSP w mieście i gminie oraz tym, wszystkim którzy nam sprzyjali, bo dzięki temu możliwy był tak dynamiczny rozwój i mam  nadzieję, że w rozpoczętej dziś kadencji ta współpraca przebiegać  będzie równie owocnie.