b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

ZARZĄDZENIE NR 385/21 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia ponownego naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

  • §1. Zatwierdzam Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego pt. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
  • §2. Ogłaszam nabór wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.
  • §3. Nabór wniosków prowadzony jest w następujących terminach:

1) nabór: od dnia 10.11.2021 r. od godz. 8:00 do dnia 24.11.2021 r. do godz. 15:00

  • §4. Do przeprowadzenia oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych wniosków o grant oraz wniosków o płatność powołuję zespół pracowników Urzędu Gminy Kolno
  • §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania TUTAJ