b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_tyszki_droga.jpg

Umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Tyszki – Łabno podpisali 24 listopada  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno z panem Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego. Kwota dotacji  to 173  tys. zł.

 

Umowa została podpisana w związku z Uchwałą nr XXV/458/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego  z dnia 25 października 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno. Pieniądze dla Gminy Kolno pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego, a konkretnie  ze specjalnie utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

Dzięki tej dotacji w Tyszkach – Łabno przebudowywane są trzy trasy o łącznej długości 410,72 m. Zadanie polega na ułożeniu asfaltu na dwóch odcinkach, a na trzecim nowej nawierzchni żwirowej oraz wykonaniu odwodnienia drogi, a na poboczach dodatkowo ułożeniu płyt ażurowych. Całkowity koszt inwestycji to 279 036,08 zł

To już drugie wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które Gmina Kolno otrzymała w ramach wspomnianego Funduszu. Wcześniej pozyskaliśmy  500 tys. zł dotacji na przebudowę drogi w Zaskrodziu.