b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_IMG_2875.jpg

XXXII sesję Rada Gminy Kolno rozpoczęła od braw na stojąco dla służb, które strzegą naszych granic. Ponadto w trakcie obrad 26 listopada radni podjęli 8 uchwał, przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy kolno w roku szkolnym 2020/2021 oraz analizę oświadczeń majątkowych.

 

Przed głosowaniami nad projektami uchwał informację z prac między sesjami przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. Następnie Rada Gminy Kolno podjęła kilka uchwał, w tym te dotyczące wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno oraz w sprawie diet radnych.

- Na zakończenie sesji dziękowałem Radzie Gminy Kolno za podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta, bo chociaż do jej podjęcia obligowało radnych prawo, to ustalona kwota świadczy o tym, że dobrze oceniają moją dotychczasową pracę, za co raz jeszcze chcę bardzo podziękować – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno – Dziękuję również za dobrą codzienną współpracę z Radą Gminy Kolno, bo bez tego nie mielibyśmy tak dobrych efektów naszych działań. W naszym współdziałaniu cenię kreatywność i zaangażowanie oraz fakt, że  wykorzystujemy wszelkie szanse do tego, by nasza gmina się rozwijała.   

W trakcie XXXII sesji Radni podjęli następujące uchwały:

-   w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 r.

- w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 r.

- w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 104400 B w miejscowości Łosewo

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

- w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy Kolno.

- w sprawie użytków ekologicznych „ Rybnica”:

- w sprawie użytków ekologicznych „ Zarosłe”

- w sprawie Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

Każdy projekt uchwały, przed glosowaniem, został przedstawiony Radzie Gminy Kolno przez odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy Kolno. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny omówił Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie.

Nagranie z obrad można zobaczyć https://portal.posiedzenia.pl/kolno?

więcej zdjęć na https://www.facebook.com/KolnoGmina