Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że że w dniu 29 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

 

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ