b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_1marca22.jpg

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  odbywające się w cieniu walk toczących się na Ukrainie zmuszają do refleksji.

– Dziś wspominamy tych polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej niezłomnie walczyli o suwerenną, niepodległą Polskę, a tuż za naszą wschodnią granicą od kilku dni bój o swoją ojczyznę toczą z Rosją obywatele Ukrainy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – To dobitnie pokazuje nam, że wolność i suwerenność żadnej ojczyzny nie jest dana raz na zawsze, a naszym patriotycznym  zadaniem jest nie tylko czczenie pamięci wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce, ale również dbanie o jej dobrą teraźniejszą kondycję, o nasze bezpieczeństwo i spokojną przyszłość .

 Uczestnicy uroczystej Mszy św. odprawionej w Kościele pw. Św. Anny w Kolnie modlili się dziś nie tylko za Żołnierzy Wyklętych, którzy jak podkreślał ks. Dziekan Kolneński dla wielu środowisk są wzorem postawy obywatelskiej.

- Ich wszystkich dzisiaj ogarniamy modlitwą,  ale w tych naszych polskich żołnierzy wyklętych,  niezłomnych wpisują się teraz ci, którzy bronią wolności Ukrainy, bronią wolności swojego kraju i stają również do walki z agresorem rosyjskim – mówił ks. Dziekan Stanisław Uradziński, proboszcz Parafii pw. św. Anny w Kolnie. - Ich i cały naród udręczony ukraiński obejmujemy również naszą modlitwą.

Po wspólnej modlitwie przedstawiciele władz Powiatu Kolneńskiego, Miasta Kolno i Gminy Kolno oraz instytucji i organizacji z regionu złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem ku czci Żołnierzy Niezłomnych znajdującym się tuż przy kościele. Gminę Kolno reprezentowali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Bożena Duda Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Dariusz Przestrzelski dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle i Stanisław Szymańczyk dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kolnie. Kilka słów do zgromadzonych powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Następnie przedstawiciele Gminy Kolno złożyli kwiaty i znicze pod miejscami upamiętniającymi Żołnierzy Niezłomnych w naszej gminie: na cmentarzu parafialnym w Lachowie, pod pomnikiem w Wykowie oraz pod tablicą pamiątkową w Koźle.

Przy pomniku Ofiar Walk o Niepodległość w XX  Lachowie modlitwę za Żołnierzy Wyklętych odmówił wraz ze zgromadzonymi ks. Krzysztof Malinowski Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie. Kwiaty i znicze wraz Wójtem Gminy Kolno i Proboszczem złożyli: Kazimierz Kowalewski Radny Gminy Kolno, Bogumiła Mikucka Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lachowie, Jadwiga Filipkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie wraz z uczniami i pan Grzegorz Jakubowski nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w wykowie wraz z uczniami oraz Mariusz Wesołowski dyrektor CKGK w Koźle i Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie.

Następne  delegacja ta udała się pod pomnik w Wykowie upamiętniający żołnierzy AK: Hieronima „Roga” Rogińskiego, Kazimierza Lenkiewicza „Warmiaka” i Bogdana Szleszyńskiego „Łosia”, gdzie do składania kwiatów i zniczy dołączyła również pani Bogusława Narowska Radna Gminy Kolno.

Romuald Kozioł to kolejny żołnierz wyklęty, którego pamięć uczciła dziś delegacja Gminy Kolno. Pod płytą ku Jego czci kwiaty i znicze złożyli wspólnie ks. Jarosław Sokołowski Proboszcz Parafii pw. NSJ w Koźle, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno,  Mariusz Wesołowski dyrektor CKGK oraz Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie.

Pamiętaliśmy również o najnowszym miejscu pamięci żołnierzy wyklętych w naszej gminie -  tablicy pamiątkowej w miejscu śmierci Mariana Borysa „Czarnego” przy drodze między Borkowem, a Zaskrodziem, gdzie kwiaty i znicze złożyła społeczność Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.  

 Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma biogramami Żołnierzy Wyklętych związanych z Gminą Kolno i regionem:

- Hieronim "Róg" Rogiński - TUTAJ i TUTAJ

- Romuald Kozioł - TUTAJ i TUTAJ

- Kazimierz Lenkiewicz "Warmiak" - TUTAJ

- Marian Borys "Czarny" - TUTAJ

i zmarły w listopadzie ub. roku Stefan Kownacki "Gołąb" - TUTAJ