b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2021_kossz.jpg

Wójt Gminy Kolno przypomina, iż właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest bez wezwania do uiszczania opłaty za każdy miesiąc.  

Stawka opłaty na dzień dzisiejszy jest niezmieniona i wynosi 23,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku, gdy właścicieli nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych podlega zwolnieniu w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Tylko w przypadku zmiany stawki opłaty, właściciel nieruchomości otrzymuje zawiadomienie.

Jednocześnie przypomina się o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bliższych informacji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami  można uzyskać pod numerem tel. (086) 278-91-34.