b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_apel.jpg

Od kilku dni w  gminie Kolno przebywa już kilkadziesiąt osób z Ukrainy. Uciekający przed wojną, głównie kobiety z dziećmi, otrzymali wszelką możliwą pomoc, od schronienia, przez opiekę medyczną, po przyjęcie dzieci do szkół, pomoc w szukaniu pracy czy przekazanie darów zbieranych przez mieszkańców naszej gminy.  Do 17 marca w Urzędzie Gminy Kolno nadano już 28 numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

- Naszym celem jest zapewnienie uchodźcom spokoju, bezpieczeństwa i warunków, które pozwolą im na godne życie po tak trudnych doświadczeniach, jak ucieczka z kraju ogarniętego wojną – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom naszej gminy zaangażowanym  w organizowanie tej humanitarnej pomocy. W sposób szczególny dziękuję dziś  tym, którzy zdecydowali się przyjąć ukraińskie rodziny do siebie. 

 

Mieszkańców Ukrainy gości już kilka sołectw w naszej gminie. Są bezpieczni, zakwaterowani w miejscach zabezpieczonych i przygotowanych przez Gminę Kolno oraz u osób prywatnych. Ich dzieci zapisane zostały do szkół, gdzie nie tylko uczęszczają na zajęcia, ale też otrzymują ciepły posiłek. Tym, którzy chcą pracować oferowana jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Przybywający do gminy Kolno uchodźcy korzystają również  z darów zbieranych przez mieszkańców naszej gminy, które ulokowane zostały  w gminnym magazynie w Zabielu. 

Od 16 marca w Urzędzie Gminy Kolno w pokoju nr 201 obywatelom Ukrainy nadawane są numery PESEL, które uprawniają do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń.

Jeśli w naszej gminie są osoby, które chcą udzielić wsparcia uchodźcom z Ukrainy, bądź goszczą ich już u siebie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Kolno pod nr  tel. 86 278 91 22 .