b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_IMG_4237.jpg

Wyremontowany jaz na rzece Skroda, tuż za miejscowością Łosewo, oglądali Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Jan Stanisław Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno, Jerzy Samul Radny Gminy Kolno i sołtys z Janowa, Alfred Samul sołtys Niksowizny i Andrzej Kleczyński kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno. To ważna inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ale potrzeby rolników z Gminy Kolno w tym zakresie są jeszcze spore.

 

Problem z zalewaniem łąk i pół, szczególnie w okolicy Janowa, znany jest od lat. Gmina Kolno w imieniu mieszkańców Janowa, ale też Borkowa i Zabiela interweniowała w sprawie utrzymania wód i urządzeń wodnych w dobrym stanie już wielokrotnie. Były oficjalne pisma, spotkania z przedstawicielami Wód Polskich, wspólne oględziny rzek i zalewanych terenów. Efektem jest coraz lepsze utrzymanie zarówno rzeki Skrody, jak i Kanału Ulgi. Dodatkowo Wody Polskie informują, że w ubiegłym roku wykonano remont trzech  jazów na rzece Skroda: Jaz Kąty,  Jaz Borkowo i Jaz Budziski.

- Inwestycja, którą widzieliśmy robi wrażenie, ale to na czym nam dziś najbardziej zależy to poprawa funkcjonowania jazów na Skrodzie w Janowie i Zabielu – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Otrzymaliśmy pisemne zapewnienie od Wód Polskich, że już  została wszczęta procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy, który zajmie się opracowaniem kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wspomnianych inwestycji. Ich rozpoczęcie planowane jest na 2024 rok.

Ponadto z przedłożonych przez Wody Polskie informacji wynika, że w 2022 roku na terenie Gminy Kolno planowane są prace na rzece Skroda: dwa koszenia w tym:  koszenie ręczne skarp rowów, koron i skarp nasypów, wykoszenie i wygrabienie dna cieku, usunięcie zatorów z koryta rzeki, obsługa 6 jazów, stawianie przegród z lin stalowych do zatrzymania skoszonej roślinności z dna cieku wydobycie i załadunek sprzętem mechanicznym; ,  na Kanale Ulgi wykoszenie ręczne ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, wykoszenie i wygrabienie dna cieku, usuwanie zatorów z koryta rzeki oraz na  rzece Łabna: usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody, wykoszenie skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem oraz wykoszenie i wygrabienie z dna cieku.