b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2022_Program_Granty_PPGR1.jpg

Informujemy, że aplikacja Gminy Kolno w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana. Jednocześnie informujemy, że w trakcie oceny wniosków, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło nowe limity dofinansowania: dla komputerów i laptopów:

 

  • laptop/komputer stacjonarny do kwoty 2500,00 zł;
  • tablet do kwoty 1000,00 zł.

Po podpisaniu umowy grantowej Gmina przystąpi do prac przetargowych w celu wyboru dostawcy sprzętu.

Jeżeli otrzymane w ramach projektu środki pozwolą na zakup zaplanowanego sprzętu, do mieszkańców Gminy Kolno trafi kilkadziesiąt sztuk sprzętu do zdalnej nauki (w tym komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety).

Ponadto informujemy, że:

  • oświadczenia (wnioski) osób, które w punkcie 1, a) wskazały inną miejscowość niż Gmina Kolno pozostały bez rozpatrzenia ze względu na niewłaściwe miejsce złożenia wniosku,
  • oświadczenia (wnioski) osób, nie spełniających kryteriów tj. nie wskazały w punkcie 1 a) szkoły i klasy, pozostały bez rozpatrzenia,
  • oświadczenia (wnioski) osób, nie spełniających kryteriów tj. wskazano w pkt 2, b) zakład pracy niebędący PPGR pozostały bez rozpatrzenia.
  • oświadczenia (wnioski) osób nie spełniające kryteriów, wskazanego w pkt 2, c) tj. nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2021 i 2020, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych jak również zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego pozostały bez rozpatrzenia.

Pozostałe oświadczenia zostały ujęte we wniosku Gminy Kolno.

Ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się PO PODPISANIU UMOWY o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Przypominamy, że Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

mt_ignore